MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

PROGRAM

Özel Oturum: Türkiye’deki Sınır İllerinde Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler Ve Su Yönetimi


Türkiye, Suriye’de 2011 yılından beri devam eden savaş neticesinde ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere, uyguladığı “Açık Kapı Politikası” çerçevesinde geçici kabul sağlamış ve gerekli hukuki düzenlemeyi gerçekleştirerek sığınmacılara “Geçici Koruma Statüsü” vermiştir.

Türkiye, kayıtlara göre yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi misafir etmektedir. Söz konusu sığınmacıların yarısına yakını Türkiye’nin Suriye’ye komşu 6 sınır ilinde (Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak) ikamet etmekte ve bu nüfusun 263 bini 10 ilde kurulan 23 barınma merkezinde; geriye kalan nüfus ise diğer şehirlerde yaşamlarını sürdürmektedir.

Türkiye’nin farklı illerine yerleşmiş olan Suriyelilerin sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gereken tüm çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yürütülmektedir.

Bu özel oturumda, Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilere sağlanan su ve hıfzıssıhha hizmetleri ele alınacak, su yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirilecektir. Bu kapsamda, SUEN tarafından Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 6 sınır ilinde ve kamplarda su alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte mevcut durumun tespiti için yürütülen ön çalışmanın sonuçlarının da yansıtılacağı oturuma, bu illerdeki Belediye, Su ve Kanalizasyon İdaresi, GAP, DSİ, AFAD, İHH ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumların temsilcileri konuşmacı olarak katılım sağlayacaktır.

Oturumda kitlesel mülteci akını ve göçler sonucunda su ve hıfzıssıhha konusunda karşılaşılması muhtemel zorluklar ve alınabilecek tedbirlerin Türkiye örneği üzerinden tartışılması ile Türkiye’deki başarı hikâyelerinin benzer durumdaki ülkelere örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir.

Perşembe, 11 Mayıs 2017 11:00 - 12:45 Anadolu Salonu


Moderatör:
Osman ÇAKMAK Bakanlık Müşaviri, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Panelistler:
Dr. Lütfü SAVAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay
Sadrettin Karahocagil Başkan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Hüseyin SÖNMEZLER Genel Müdür, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Ergün ÜZÜCEK Genel Müdür Yardımcısı, DSİ
Orhan ŞEFİK Yönetim Kurulu Üyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
Selçuk ÖZTÜRK Uzman, Diyanet Vakfı Hayır ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER