MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

PROGRAM

Nüfus Baskısı Karşısında Kentsel Su Yönetimi


Hızlı nüfus artışı, su kaynaklarının karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biridir. Dünya nüfusunun %70'inin 2050 yılına kadar kentlerde yaşaması beklenmektedir. Nüfus artışı, daha iyi eğitim, istihdam ve sağlık imkânlarının bulunduğu kentsel alanlarda daha yaygındır. Hâlihazırda, küresel nüfusun %40'ına tekabül eden seksenden fazla ülke, ciddi su sıkıntısı çekmektedir. Su kaynaklarıyla ilgili öncelikli zorluklar, nüfus artışından ve insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan tükenme ve bozulmadır.

Göçten kaynaklanan su talebindeki artış, hâlihazırda kıt olan su kaynakları üzerinde kaçınılmaz olarak daha fazla baskı oluşturmaktadır. Mevcut altyapıların bakımı ve atıksu yönetimi için yatırım gereksinimlerinin artmasıyla durum daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle kentler, mevcut yönetim modelleri her zaman maliyet etkinliği, teknik performans, sosyal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından yeterli olmadığından, beklentileri karşılamak için uygulanabilir bütüncül kentsel su yönetimi paradigmaları geliştirme zorluğu ile sürekli karşı karşıyadırlar.

Su kıtlığı sadece göçü etkileyen kritik bir faktör değildir, göçün kendisi de suyun nasıl kullanıldığını ve yönetildiğini etkileyebilir. Sürdürülebilir su yönetimini gerçekleştirmek için göçten kaynaklanan değişiklikler planlama süreçlerine entegre edilmelidir.

Bu oturumun amacı kentsel su yönetimindeki mevcut konuları tartışmak ve kitle göçünden etkilenen kentsel alanlarda verimli su yönetimi çözümleri için bir yol haritası sunmaktır.

Perşembe, 11 Mayıs 2017 14:00 - 15:45 Anadolu Salonu


Moderator:
Hasan Z. SARIKAYA T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı E. Müsteşarı

Panelists:
Bert DIPHOORN Kıdemli Danışman, Urban WaterS Hub ve Eski Başkan Yardımcısı, BM Su
Mutasem EL-FADEL Öğretim Üyesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Blanca JIMENEZ-CISNEROS Su Bilimleri Direktörü, UNESCO
Olimpia NEGRU Romanya Hükümeti Su ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
İzzet ÖZTÜRK Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Hüseyin SÖNMEZLER Genel Müdür, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER