MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

PROGRAM

Su ile İlgili İnsani Yardım Faaliyetleri: İyi Örnekler ve Hukuki Çerçeve


Güvenli içme suyu ve hıfzıssıhhaya erişim silahlı çatışmaların olduğu zamanlarda ciddi tehdit altındadır. Uluslararası insancıl hukuk, ilkesel olarak savaş zamanlarında su kaynaklarına zarar verilmesini yasaklamaktadır. Ancak ilkeler tek başına, savaşan tarafların gayrimeşru bir şekilde ve ayrım gözetmeksizin su altyapılarının bulunduğu yoğun nüfuslu bölgelere saldırmalarını önlemek için yeterli değildir. Uluslararası insancıl hukuk kapsamında, hayati önemdeki su altyapılarının korunmasına yönelik birçok yazılı kaynak ve teamül bulunmaktadır. Ancak hukuki araçların etkin kullanılması, uluslararası toplumun yaptırım kapasitesi ile ilişkilidir.

Çatışma dönemlerinde su yönetiminin en önemli boyutu hukuki yollarla su tesislerinin korunması iken, konunun önemli diğer bir boyutu ise mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara su hizmetlerinin sağlanmasıdır. Dünya üzerinde 65 milyon insanın silahlı çatışmalar nedeniyle yerinden edildiği, bu insanların sadece dörtte biri sığınma kamplarında kalırken, geriye kalan çoğunluğun şehir ve köylerde yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu insanların su, hıfzıssıhha ve hijyen (WASH) ihtiyaçlarının giderilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası çapta yardım kuruluşlarının çaba harcaması gerekmektedir. Bu nedenle, WASH faaliyetleri esnasında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri etraflıca değerlendirilmelidir.

Bu çerçeve doğrultusunda oturumda; hukuki araçların silahlı çatışma dönemlerinde su tesislerinin korunması hususundaki yeterliliği değerlendirilecek ve çeşitli kurumlar tarafından yürütülen su alanındaki yardım faaliyetlerinde iyi uygulama örnekleri ve karşılaşılan sorunlar ele alınacaktır.

Perşembe, 11 Mayıs 2017 09:00 - 10:45 Anadolu Salonu


Moderatör:
Doğan ALTINBİLEK Başkan Yardımcısı, Dünya Su Konseyi (WWC)

Panelistler:
Akif ÖZKALDI Müsteşar, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Ayhan IŞIK Mekânsal Planlama Grup Başkanı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Jean LEPAGUE Kıdemli WASH Danışmanı, Action Against Hunger (ACF-Fransa)
Mara TIGNINO Koordinatör, Cenevre Su Merkezi Uluslararası Su Hukuku Platformu
Murray BURT Kıdemli WASH Memuru, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER