MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

PROGRAM

Su ile İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Sorunlu Zamanlarda ve Bölgelerde İzlenmesi ve Uygulanması


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler), daha güvenli bir dünya için eşitlik, dayanışma, çevre koruma, inovasyon ve kapsamlı yönetişim değerlerinin küresel ölçekte savunucusu olan bir ortak vizyon oluşturma amacı taşımaktadır. Ancak, yaşanan sosyo-politik ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle SKH’lerin küresel ölçekte uygulanabilirliği noktasında yeni zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Günümüzün çözüm bekleyen sorunlarından biri olarak, kitlesel mülteci akını, pek çok alanda SKH’lerin uygulanması ve izlenmesi hususunda ciddi kaygılar uyandırmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 2015 Sonrası Gündemi Sentez Raporunda; SKH’ler ile oluşturulan bu yeni çerçevenin “göçmenler, mülteciler, yer değiştiren veya çatışma ve işgalden etkilenen insanları kapsam dışı bırakmaması” gerektiğinin altını çizmişse de, sığınılan ülkelerdeki mülteci nüfusunun artışına bağlı olarak temiz içme suyu ve hıfzıssıhhaya erişim bu alanda öne çıkan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Acaba Birleşmiş Milletler’in oldukça geniş kapsamlı ve iddialı olan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler), dünyanın değişen dinamikleri karşısında küresel amaçlarına ulaşabilecek mi? Bu temel soru çerçevesinde düzenlenecek olan bu panel, mülteci sorununa ve SKH’lerin uygulanmasına su odaklı bir perspektiften yaklaşacak; farklı bölgelerdeki uygulamalara ilişkin deneyimlerin paylaşılacağı teorik bir tartışma platformu hazırlayacaktır.

Çarşamba, 10 Mayıs 2017 16:00 - 17:45 Anadolu Salonu


Moderatör:
Aslıhan KERÇ Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

Panelistler:
Birguy LAMIZANA Program Görevlisi, UNEP-GPA, GW2I
Stefan UHLENBROOK Koordinatör ve Yönetici, BM Dünya Su Değerlendirme Programı (WWAP) UNESCO
Delphine CLAVREUL Politika Analisti, OECD
Sema BAYAZIT Başkan, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, Kalkınma Bakanlığı
Cumali KINACI Genel Müdür, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER