MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

PROGRAM

Açılış Oturumu: Barış için Su


Günümüzde, barışın tesisi ve idamesinde suyun önemi yaygın şekilde kabul görmektedir. Su, sağlıktan sosyal refaha, çevreden ekonomiye hayatın her alanında vazgeçilmez olduğu için su ile ilgili konular diğer alanlardan bağımsız olarak ele alınamaz. Dünya Ekonomi Forumu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Küresel Risk Raporu’na göre su krizi, en etkili riskler sıralamasında dördüncü sırada olan zorunlu göçün öncesinde; üçüncü sırada yer almaktadır. Dolayısıyla, suyun barışı güçlendirecek şekilde yönetimi, su alanının ötesinde birçok alanda fayda sağlayacaktır. İstikrar, toplumsal uyum, sürdürülebilir kalkınma ve refah, su alanında işbirliği ile geliştirilebilir.

Çatışma zamanlarında ise su, insanlar için hayatta kalma anlamı taşıyan bir kaynaktır. Herkes için temiz su ve hıfzıssıhhaya erişimin sağlanması, acil/olağandışı durumlarda daha fazla işbirliğini gerektirmektedir. Yerinden edilmenin etkileri, hem çatışma bölgelerinde hem de mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde hissedildiğinden, küresel mülteci krizi, su ile ilgili zorluklar karşısında, farklı seviyelerdeki işbirliği yaklaşımını daha da gerekli kılmaktadır.

Bu oturumda, günümüzün aciliyet arz eden su sorunları küresel mülteci krizine özel bir vurgu ile ele alınırken, suyun bir barış aracı olarak sağlayacağı işbirliği fırsatları da değerlendirilecektir. Panel, insani alanda işbirliği gündeminin su alanında işbirliği vasıtasıyla nasıl barış ve kalkınma gündemine dönüştürülebileceği sorusuna cevap arayacaktır.

Çarşamba, 10 Mayıs 2017 14:00 - 15:45 Anadolu Salonu


Moderatör:
İlter TURAN Başkan, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA)

Panelistler:
Danilo TURK Başkan, Su ve Barış Küresel Üst Düzey Paneli
Therese Sjömander Magnusson Direktör, Sınıraşan Su Yönetimi Bölümü, SIWI
Murad Jabay Bino İcra Direktörü, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi İslam Ülkeleri Ağı (INWRDAM)
Hakkı Emre Yunt Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler, Enerji ve Çevre Genel Müdürü, T.C. Dışişleri Bakanlığı

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER