MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

YAN ETKİNLİK

Küresel Atıksu Girişimi: Başarılı Atıksu Yönetimi için İhtiyaç Duyulan Eylemler


2.Gün,11 Mayıs 2017, 12.45-14.00, Dolmabahçe C Salonu
Düzenleyici: UNEP-Küresel Atıksu Girişimi (GW2I)
Eş-Düzenleyici: Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

Küresel Atıksu Girişimi (GW2I), atıksu alanındaki zorlukları ele alarak, işbirliklerini kuvvetlendiren deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılacağı bir atıksu gündemi oluşturmayı hedefler. Bu çok paydaşlı platform, dünya nüfusunun atıksu sorunlarına çözüm bulmak için oluşturulmuştur. Bu yan etkinlik, GW2I'nin vizyon ve faaliyetlerini sunmanın yanı sıra, 2030 gündeminde yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6: ‘Herkes için su ve hıfzıssıhhaya erişilebilirliği sağlamak’ doğrultusunda, atıksu yönetimindeki başlıca sorunları belirlemeyi, bununla birlikte sağlıklı ekosistemler ve sürdürülebilir su kaynaklarına erişim için ortak çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Forumun ana teması olan ‘Su ve Barış’ teması göz önünde bulundurularak bu çerçevede gerçekleştirilen iyi uygulamaları ve yürütülmekte olan ortak çalışmaları ele alacaktır.

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER