MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

YAN ETKİNLİK

Türkiye'de Su ve Barış Ekseninde Su Yönetimi Uygulamaları


2.Gün,11 Mayıs 2017, 12.45-14.00, Dolmabahçe A Salonu
Düzenleyici: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)

Hızla artan dünya nüfusu sonucunda artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Küreselleşme süreci, kentleşme ve iklim değişikliği etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, kullanılabilir su kaynaklarının kalite ve miktar açısından durumu ve kullanım maksatlı tahsisi, karar vericilerin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Ayrıca; artan su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu yeni gündem, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile hem refahı hem de dünya barışını güçlendirecek bir eylem planının temelini oluşturmayı hedeflenmektedir. Bu bağlamda; Kuraklık Risk Tespiti, Taşkın Risk Haritaları, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi, Su Tahsisinde Adil ve Sürdürülebilir Yaklaşım, Göçler Nedeniyle Değişen Nüfus Yoğunluklarının İçme Suyu Kaynaklarına Etkisi, Barışçıl Su Yönetimi ve İşbirliği (Meriç Havzası Örneği) başlıklarında hem küresel hem de ulusal su yönetimi uygulamaları aktarılacaktır.

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER