MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

YAN ETKİNLİK

Türkiye'de Atıksu Yönetimi


1.Gün,10 Mayıs 2017, 16.00-17.45, Dolmabahçe C Salonu
Düzenleyici: T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ülkemiz, kişi başına düşen yaklaşık 1.430 m3/yıllık kullanılabilir tatlı su miktarına göre su sıkıntısı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki su ve atıksu yönetim politikası, devam eden Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin yanı sıra artan nüfus, kentleşme, küresel ve bölgesel düzeydeki gelişmeler doğrultusunda, mevcut ve gelecekteki su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu panel, atıksu yönetiminde mevcut yasal ve altyapı durumu, yürütülen faaliyetler, atıksu arıtma tesislerindeki işletme sorunları ve çözüm önerileri, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Çevresel Kalite Standartları ve alıcı ortam bazlı deşarj standartları konularında fikir alışverişi için imkân sunacaktır.

PROGRAM DETAYLARI

TEMATİK OTURUMLAR
YAN ETKİNLİKLER